Verpleegkundige rapportage systemen: van schrijven tot klikken

De verpleegkundige rapportage is er in meerdere soorten en maten. Welke rapportages komen de verpleegkundigen tegen? En wat vinden ze ervan?

In het perifere ziekenhuis waar @MoDan84 werkt, wordt het “gewone verpleegkundige dossier” gebruikt. Op papier, wel te verstaan: “Bij ons is het EPD in ontwikkeling, dus tot die tijd heel veel papierwerk!” Ook bij @Eeeessss wordt er nog gerapporteerd op papier: “Ben wel benieuwd hoe het EPD werkt!” Op de werkplek van @Anvankes werken ze met het EPD van Norma: “Erg omslachtig, met veel switchen tussen verschillende tabbladen. Rapportage is wel goed leesbaar digitaal.” @volg_tessa vertelt dat ze op de afdeling Chirurgie van het Catharina Ziekenhuis al een EPD gebruiken: “In het systeem staan interventies en doelen (pre en post) al voorgeschreven per operatie. Dit is handig.” Ze noemt het wel “jammer dat doelen en interventies standaard en dus niet aan de individuele patiënt zijn gebonden.” Uiteraard is het wel mogelijk om doelen toe te voegen, vult ze aan: “Het is alleen jammer dat dit in de praktijk niet altijd gecontroleerd wordt.”

Supersystemen

Vraag voor de EPD-gebruikers: is het EPD gebaseerd op het verpleegkundige methodisch handelen, zoals NANDA (verpleegkundige diagnoses), NIC (interventies) en NOC (resultaten)? De meeste collega’s van @MoDan84 kennen deze systemen überhaupt niet: “Huh?”is volgens haar de meest voorkomende reactie. Herkenbaar, vindt @Anvankes: “Verschil in theoretisch en praktisch denken!” Maar: “als de uitkomst uiteindelijk maar hetzelfde is.” @volg_tessa vindt “NIC, NOC en NANDA eigenlijk supersystemen, maar door het [te integreren in het] EPD word je denk ik wel lui.”

Handig

In het EPD op de werkplek van @marjolein1990 is wel ergens de verpleegkundige methodiek volgens Gordon te vinden, “maar wordt weinig gebruikt… De begeleidingsplannen zijn niet gebaseerd op een methodiek.” Helpt Gordon om de zorg te ordenen? @MoDan84 noemt Gordon een “handig systeem”, maar bij de anamnese kan er volgens haar wel meer uitgehaald worden. Liever gaat ze een “gewoon gesprek” aan: “Zo probeer ik mijn informatie bij elkaar te krijgen.” Enthousiaster is @volg_tessa, die het werken met Gordon “super” vindt: “Je vragen zijn gestructureerd en je springt niet van hak op de tak.” Wel moet je als verpleegkundige volgens haar kunnen “doorvragen om achter alle info te komen.”

Bagger

@marjolein1990 brengt het gesprek op het Neuman Systems Model (NSM). Op school hoort ze er veel over, maar op haar werkplek is het “nooit van de grond gekomen.” Zelf vindt ze het NSM “iets heel zweverigs, vooral een visie die de patiënt ziet als een holistisch geheel.” @arnerijk is bondiger in zijn commentaar: “Neuman is bagger! En dat is nog een understatement!” Het model laat volgens hem “de visie, de client en het verplegen zien”, maar “geeft gewoon geen handvatten” voor de uitvoering.

Geef een reactie