Bezuinigingsdrift: waar liggen de mogelijkheden?

Waar zou jij als minister van VWS op bezuinigen? Een onverminderd actueel thema in deze roerige politieke tijden. Daarom een terugblik op de chatsessie van 11 juni 2011. Waar valt er te snijden?

Onnodige ambulanceritjes, het aantal handelingen, minder “tussenpersonen”… Volgens @MoDan84 valt er nog een wereld te winnen. @irisaandekade ziet mogelijkheden op het gebied van “huisartsbezoeken, diëtiste en fysio”. En de eigen bijdrage, in hoeverre liggen daar mogelijkheden? De meningen verschillen. “De bijdrage kan lager als je voor álle specialistische zorg een eigen bijdrage vraagt”, denkt @salpetrazuur. De “eerste associatie” van @lindavoortman bij het verhogen van de eigen bijdrage is “dat vooral lagere inkomens dan getroffen worden.” @DyanaLoehr pleit voor afschaffing van het eigen risico: “Het is zo ontzettend oneerlijk.” Het liefst zou zij alle ziektekosten vergoeden, en “bezuinigen op administratie en salarissen en dergelijke.”

Inidicatiestelling
De pijlen richten zich tijdens de chat ook op het CIZ. @lindavoortman is voorstander van een kritische blik naar de indicatiestelling: “Moet wel onafhankelijk blijven, maar kan in bepaalde gevallen minder.” Hoezo onafhankelijke indicatiestelling, vraagt @salpetrazuur zich af: “CIZ afschaffen en de verantwoordelijkheid bij de verpleegkundige leggen is ook goedkoper.” Volgens @EigenRegieNu kan het CIZ veel beter indiceren: “Als je wilt is een grote indicatie krijgen geen probleem, zelfs niet voor gezonde mensen, dat is toch absurd!”

Geen poespas
Is het een idee om alleen nog maar zorg te vergoeden die normaal onbetaalbaar is? Lastig, vindt @salpetrazuur: “Onbetaalbaar is een heel relatief begrip.” Ook volgens @MoDan84 is het lastig om een grens te trekken: “Het verschilt per individu.” En volgens @lindavoortman is solidariteit ook “superbelangrijk!” @eriktiggelaar wil alleen nog maar een vergoeding voor zorg, “dus geen veraangenamende zaken.” Oftewel: “Pure zorg zonder poespas.” @Kleefsstra ziet het wel zitten om bij de vergoeding te kijken naar het inkomen van patiënten: “Rijke en luxere zorg als ze daarvoor betalen. Armen wel basiszorg!”

Huisartsenpost
Verder kan de efficiëntie beter, vindt @irisaandekade: “Efficiënter werken, zoals in het bedrijfsleven ook wordt gedaan!” Betere managers zijn echter niet te vinden, voorziet @Biancavet1: “Die willen niet, want in het bedrijfsleven verdien je véél meer.” Verder is volgens haar belangrijk om mensen te leren “dat een hechtwondje ook door een goedkope huisarts gehecht kan worden.” Alle facturen via de patiënt laten lopen is daarom een goed idee, oppert @eriktiggelaar: “Alleen als mensen een rekening krijgen zien ze wat het kost.” Daarom misschien een huisartsenpost bij elke SEH, oppert @lindavoortman. Een prima plan, weet @salpetrazuur uit eigen ervaring: “Als patiënt één keer gebruik van gemaakt, erg prettig!”

Geef een reactie