Administratie: lust of last?

Administratieve lasten: ze maken veel los, zo bleek tijdens de drukbezochte chat. Gelukkig biedt ICT steeds vaker de helpende hand…, of niet?!

Minutenregistratie? Daar doet @vandijkgerwen niet aan: “Maar ik vind de administratiedrift wel steeds hoger worden.” Zijn ervaring is dat er “steeds meer checklisten komen waar daadwerkelijk gegevens ingevuld moeten worden in plaats van kruizen.” Administratieve lasten zijn volgens hem niet erg, “zolang de ‘lasten’ hiervan maar in verhouding staan tot de ‘baten’.” Trainee verpleegkundige @viviennehelene werkt op de afdeling Orthopedie en vindt het daar “wel meevallen” qua administratieve last: “Alleen bij opname/ontslag, maar dat is logisch. Op Ortho zijn er veel handige checklisten.” @VIOLAdraaijer – werkzaam op de verkoeverkamer – constateert juist “heel veel (te veel) checklisten.” Toch zijn de tijdrovende checklists volgens haar wel nodig, “zeker op de OK”. @salpetrazuur is pragmatischer: ze ziet checklists vooral als “protocollen met een afkruisvakje”. Oftewel: “Volgen als het kan, afwijken indien nodig.” @irisaandekade houdt erg van checklists, “maar verplicht invullen zorgt al voor een bepaalde weerstand.”

CIZ-indicatie

De CIZ-indicatie zorgt voor veel administratieve handelingen. Is dat de taak van een verpleegkundige? En wat komt er allemaal bij kijken? @viviennehelene kent de CIZ-indicatie uit haar vorige werkomgeving: “Rapporteren en zorgplan bijhouden was erg belangrijk.” @salpetrazuur stelt voor het CIZ “op te doeken” en huisarts en verpleegkundige “samen te laten besluiten welke zorg iemand nodig heeft.” Op de werkplek van casemanager dementie @Tiertsje is de administratieve last “goed in balans”. Voordeel is dat ze precies weet wat ze aan wil vragen: “Het CIZ erkent ons als professional en gaat meestal wel akkoord met de aanvraag.” Een goede zaak, vindt ze: “Ik denk dat de CIZ-indicator de professionaliteit van de aanvrager moet respecteren.”

Ondersteuning door ICT

ICT’er @wjnobbe wijst erop dat veel gegevens onnodig worden bijgehouden: “Sommige oudere collegae houden lijstjes bij op papier, terwijl veel dingen via een simpel rapport zijn ‘op te hoesten’ uit het systeem.” Kan de voortschrijdende techniek inderdaad het verschil maken? Wel voor @vandenberg62: door de grote administratieve last in de psychiatrie is ze “altijd even de kluts kwijt”. Gelukkig krijgt ze tegenwoordig hulp uit ICT-hoek: “Ik maak sinds kort gebruik van een iPad […]; ik kan ambulant alles direct rapporteren en registreren!” In het ziekenhuis waar @MarietteHees werkt, verloopt de overgang van papier naar digitaal moeizaam. Maar: “Als er eenmaal met het EPD wordt gewerkt, is men wel enthousiast.” Leerling-verpleegkundige @LouisevanLoosen kan in elk geval niet wachten: “Al dat papier is killing. […] Ik zoek me ook gek als nieuweling, vooral tussen al die verschillende formuliertjes.” Volgens @AppsforCare is er veel te doen aan administratieve overlast, “maar het begint met goed nadenken over wat en hoe je wilt vastleggen.” De techniek is er in elk geval klaar voor: “Nu organiseren!”

Geef een reactie